Välkommen till årsmöte den 24 juli

Den 24 juli samlas vi medlemmar till årsmöte vid Sjöstugan kl 18.30. Välkommen till ett möte som utöver vanliga årsmötespunkter även kommer ha externa gäster för att tala om två stora aktuella frågor för vår förening.

Försäljning av kommunal mark inom samfälligheten

Inom Sjöstugans samfällighetsområde finns samtliga medlemmars fastigheter. Det finns därutöver även ytor med kommunal mark för exempelvis vägar, avrinningsdiken, ledningsgator för el, vatten och avlopp, men även ”oanvänd mark”. Flera medlemmar har önskat att få utöka sina tomter. Styrelsen har därför fört dialog med Borgholms kommun om detta.

Mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin berättar om möjligheten att köpa till mark inom samfällighetens område. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Borgholm har nyligen beslutat att så kan ske. Ida Dessin kommer att informera om förutsättningen för försäljning för de fastighetsägare som önskar utöka sina tomter. Alla fastighetsägare är av naturliga skäl inte berörda, men de fastighetsägare som har tomtgräns mot kommunal mark kan möjligen erbjudas utökning av sin tomtyta. Inom den närmaste framtiden kommer därför fastighetsägare att få anmäla sitt intresse till kommunen om köp av mark.

Fiberprojektet i vårt område

Alex Ticherlaar från RGG informerar om status i vårt fiberprojekt och varför det dröjer med installation i våra fastigheter och anslutning till ett externt nät, för att vi ska kunna få tillgång till Internet och en tjänsteleverantör.  

Sprid gärna denna information till alla medlemmar!

Det är ibland svårt att nå ut med information till alla medlemmar, då alla inte har e-post. I semestertid när vi lever skönt sommarliv kollar vi kanske inte heller vår e-post lika ofta.  Sprid därför gärna denna information till dina grannar för att vi ska få god uppslutning vid vårt möte och för att ingen ska missa viktig information.

Agenda för årsmötet

Dagordning årsmöte 2018

Styrelsen hälsar alla välkomna till vårt årsmöte!

Kommentera