Ta del av kommunens fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik

Fördjupningen ska vara en vägledning i hanteringen av förfrågningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov och berör vårt område.

Planen är en del i den kommuntäckande översiktsplanen och avser en fördjupning av Borgholm och Köpingsviks tätorter med omgivningar. Under perioden 1 juli till 3 september 2017 är planen utställd både i stadshuset och på biblioteket i Borgholm.

Du kan också ta del av den på kommunens webbplats. Läs mer om fördjupning av planen

Under samma period, fram till den 3 september, har allmänheten och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på fördjupningen.
Önskar du att styrelsen ska skicka in synpunkter som rör vårt område går det bra att kontakta någon oss.
Synpunkter bör du skicka till oss senast i mitten augusti för att vi ska kunna ta del av materialet och ev göra en skrivelse till Borgholms kommun från Sjöstugans Samfällighetsförening.

För styrelsen

Elisabeth Marcusson, kassör
elisabeth.marcusson@icloud.com eller 070-536 71 10

Kommentera