Så fakturerar RGG och vad som händer med det färdiga fibernätet

Delfakturor från RGG

RGG har skickat första delfakturan till medlemmar som har beställt fiberanslutning, 8.000 kr + moms, totalbelopp 10.000 kr. Några fastighetsägare har även blivit debiterade ytterligare 1.000 kr för grävning på egna tomten. Betalningsvillkor för dessa första fakturor är 30 dagar netto.

Ytterligare några medlemmar har dessutom fått en ytterligare delfaktura på annat belopp. Dessa har felaktigt skickats ut och kommer att krediteras. 

Totalt ska varje medlem debiteras  totalt 19.700 kr inklusive grävning på tomt. Slutfaktura kommer att skickas när nätet är klart. Den ska då betalas inom 15 dagar.

Nätet ägs nu av RGG och säljs sedan till annan nätägare

När vårt nät är färdigt och vi medlemmar är anslutna kommer nätet att säljas. RGG har avtal om att sälja det färdiga nätet till IP Only. Det har förekommit artiklar i bl a Ölandsbladet om att IP Only drar ner på verksamheten till följd av bekymmer med egna underleverantörer. Detta påverkar inte alls vår fiberutbyggnad eftersom RGG äger nätet tills det säljs till någon annan.
I första hand då till IP Only. I annat fall säljs nätet till någon annan, exv Telia. Vårt pris på 19.700 kr kommer inte påverkas oavsett vem som tar över nätet.

När du är ansluten kan du välja tjänster till ditt nät!

När din fiberinstallation är klar och nätet har sålts av RGG till en större nätägare, kan du välja de tjänster du önskar efter dina behov och teckna avtal med en tjänsteleverantör. När det är klart att beställa tjänster kommer vi självklart att informera om det. 

Vill du redan nu smygtitta lite på vilka leverantörer som säljer tjänster i IP Onlys öppna nät kan du läsa mer i länken Tjänsteleverantörer i IP Onlys nät
OBS! Du kan ännu inte fylla i din gatuadress i stugområdet. Bara läs längre ner på sidan, så ser du de olika tjänsteleverantörerna! 

Kommentera