Röjning på allmänna ytor

Just nu pågår en del röjning på våra allmänna ytor som föreningen ansvarar för. Detta för att vi ska ha lättare att hålla efter gräs och sly på dessa ytor. Man kommer även att förbättra de vändplatser som går att göra något åt. 

Detta arbete kommer att orsaka lite buller och maskinkörning på vissa vägar under en begränsad tid. 

Kommentera