Protokoll från årsmöte samt styrelsemöten 2017

Nu kan du läsa protokoll från årsstämman den 25 juli, samt övriga protokoll från de styrelsemöten som har hållits hittills i år. 
Du kan också ta del av minnesanteckningar från två möten med företrädare från Borgholms kommun.

Länk till protokollen

Kommentera