Parkslide växter i Sjöstugeområdet

Växter av Parkslide (Fallopia japonica)  har uppkommit på vissa allmänna ytor i Sjöstugeområdet i Borgholm. Parkslide är en växt som kommer ifrån Asien och den har en otrolig växtkraft och förmåga att sprida sig. Den kan på en sommar bli flera meter hög och rotsystemet växer iväg långa sträckor på ca 5-7 m på upp till ca 2 m djup beroende på hinder, för att poppar upp på nya ställen. Den kan fortsätta så och glida iväg för att på så sätt fortsätta och sprida sig vidare. Det är vanligt att den tar sig under vägar och under hela husgrunder. Den kan också ta sig in i små sprickor i t.ex. avloppsrör och kan till och med ta sig in igenom husgrunder och orsaka stor skada.

Jag har själv erfarenhet av att ha bekämpat Parkslide och har i samband med detta försökt att lära mig hur man ska kunna bekämpa den. Min erfarenhet (efter flera misslyckade försök) har visat att det är extremt svårt och den har en skrämmande växtkraft där till och med en tillsynes torr och död liten bit av en gren eller root kan börja växa i torr sand.

Kemiska bekämpningsmedel som t.ex. Roundup biter inte på Parkslide. Enligt vissa källor ska det gå att döda/matta-ut Parkslide genom att under flera gånger per år klipp ner den till marken under flera års tid. För min del fungerade inte detta utan orsakade istället att den verkade få fart och spred sig längre bort under marken. Så för min det slutade det med att vi fick gräva bort ett stort område hela 2 m djupt och ersätta med ”rent” material. Vi kombinerade detta även med att salta hela området med grovsalt för det finns inga kemikalier som biter på den.

Länsstyrelsen i Kalmar har ännu inte förstått att detta är ett allvarligt problem och har därför inte givit kommunerna några förhållningssätt för Parkslide ännu, Men på länkarna nedan kan man läsa vad Naturvårdsverket och Västra götalands Länstyrelse skriver:

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vaxter-och-djur/frammande-arter/ias-faktablad/k2-Fakta-dammvaxterA4-Parkslide.pdf

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/

Nedan finns bilder som kan hjälpa för att identifiera om ni har Parkslide på eran trädgård eller om ni identifierar det på våra allmänna ytor så får ni gärna meddela styrelsen om det. 

Kommentera