Styrelsen

Ordförande Susanne Gålén
 Mankärrsstigen 2    0708-387464    12252@telia.com

Vice ordförande Bertil Sämå
 Dovrestigen 4    bertil.sama@gmail.com

Kassör Elisabeth Marcusson
 Sjöstugevägen 20    elisabeth.marcusson@icloud.com

Sekreterare Gert-Olof Karlsson
 Dovrestigen 11    gert-olof.karlsson@ltkronoberg.se

Suppleant Jens Fridsén
 Sibirienvägen 24    jens.fridsen@gmail.com

Suppleant Carina Halldén
 Dovrestigen 9    carina.hallden@koping.se

Suppleant Rosita Johnrén
 Slingan 22    rosita.johnren@gmail.com

 

Revisor Christian Johansson
 Slingan 13    chjohansson@deloitte.se

Rev suppl Ewa Steen

Rev suppl Stefan Nilsson

Valberedning
Michael Elofsson    Kolstadstigen 23
Vakant   

Styrelsen håller möten 4-6 gånger per år, både fysiska möten och telefonmöten.

Det utgår en mindre ersättning till ledamöterna.

Vill du engagera dig i styrelsen? Kontakta valberedningen.
Har du specialkunskaper eller vill engagera dig i en särskild fråga? Kontakta ordförande.