Om föreningen

Sjöstugans Samfällighetsförening är en förening med 155 fastighetsägare, belägen i vackra Sjöstugeviken i Borgholm.

Samfälligheten bildades 1992 i samband med att vatten och avlopp iordningsställdes i området. Huvuddelen av fastigheterna är fritidshus, men ett tiotal medlemmar bor året runt. Sommarboende har funnits i området sedan 1940-talet.

Som fastighetsägare i en samfällighet är medlemskap obligatoriskt. Förutom våra vägar sköter vi även grönytor, snöröjning och tillvaratar medlemmarnas intressen i andra frågor.

Årsmöte hålls varje år kring den 20-25 juli.

Du som medlem är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen med åsikter, frågor eller förslag till förbättringar. Du får gärna engagera dig i enstaka frågor eller anmäla intresse för styrelseuppdrag. Se under Styrelsen för att komma till rätt person.