Currently browsing

Page 2

Dagordning Årsmöte 22 Juli 2014

Dagordning Sjöstugans samfällighetsförings årsstämma 22 Juli 2014 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 a) Val av ordförande vid stämman b) …

Årsmöte

Årsmöte hålls vid Sjöstugans café den 22 juli 2014 kl 18,30. Alla medlemmar är välkomna, medtag stol för att garantera sittplats. Vi …