Currently browsing

Page 2

Grävning för fiber i Sjöstugeområdet

Tidplanen för grävning och installation av fiber till Sjöstugans samfällighetsförening är presenterad av entreprenören. Som det ser ut kommer grävning att inledas …

Röjning på allmänna ytor

Just nu pågår en del röjning på våra allmänna ytor som föreningen ansvarar för. Detta för att vi ska ha lättare att …

Förlängd anmälningstid för fiber

Anmälningstiden för att ansluta sig till fiber I Sjöstugan har förlängts till 2016-12-01. Hör av er till Bo Lönnqvist med er anmälan …

Nya dokument på hemsidan

Nu finns årets protokoll och dokument för fiberanmälan på sidan Om Föreningen – Protokoll http://sjostuganborgholm.se/om-foreningen/protokoll/

Bygglov nu möjligt som e-tjänst

Borgholms kommun har numera e-tjänster vad avser bygglov bl a. Gå in på adress nedan, till höger finns  e-tjänster, välj bygglov mm. …

Farthinder Sjöstugevägen

Bertil Sämå har på styrelsens och årsmötets uppdrag skcickat en skrivelse till Borgholms kommun gällande farthinder på Sjöstugevägen sommartid. I bifogad länk …

Skyddsjakt kaniner

Enligt beslut på årsmötet kommer skyddsjakt på kaniner att utföras av tillförordnad jägare. För att kunna utföra uppdraget kommer jägare att gå …

Dagordning Årsmöte 22 Juli 2014

Dagordning Sjöstugans samfällighetsförings årsstämma 22 Juli 2014 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 a) Val av ordförande vid stämman b) …