Currently browsing

Page 2

Farthinder Sjöstugevägen

Bertil Sämå har på styrelsens och årsmötets uppdrag skcickat en skrivelse till Borgholms kommun gällande farthinder på Sjöstugevägen sommartid. I bifogad länk …

Skyddsjakt kaniner

Enligt beslut på årsmötet kommer skyddsjakt på kaniner att utföras av tillförordnad jägare. För att kunna utföra uppdraget kommer jägare att gå …

Dagordning Årsmöte 22 Juli 2014

Dagordning Sjöstugans samfällighetsförings årsstämma 22 Juli 2014 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 a) Val av ordförande vid stämman b) …

Årsmöte

Årsmöte hålls vid Sjöstugans café den 22 juli 2014 kl 18,30. Alla medlemmar är välkomna, medtag stol för att garantera sittplats. Vi …