Så fakturerar RGG och vad som händer med det färdiga fibernätet

Delfakturor från RGG RGG har skickat första delfakturan till medlemmar som har beställt fiberanslutning, 8.000 kr + moms, totalbelopp 10.000 kr. Några fastighetsägare har även blivit debiterade ytterligare 1.000 kr för grävning på egna tomten. Betalningsvillkor för dessa första fakturor är 30 dagar netto. Ytterligare några medlemmar har dessutom fått en …

Grävning för fiber i Sjöstugeområdet

Tidplanen för grävning och installation av fiber till Sjöstugans samfällighetsförening är presenterad av entreprenören. Som det ser ut kommer grävning att inledas …

Röjning på allmänna ytor

Just nu pågår en del röjning på våra allmänna ytor som föreningen ansvarar för. Detta för att vi ska ha lättare att …

Förlängd anmälningstid för fiber

Anmälningstiden för att ansluta sig till fiber I Sjöstugan har förlängts till 2016-12-01. Hör av er till Bo Lönnqvist med er anmälan …

Nya dokument på hemsidan

Nu finns årets protokoll och dokument för fiberanmälan på sidan Om Föreningen – Protokoll http://sjostuganborgholm.se/om-foreningen/protokoll/

Bygglov nu möjligt som e-tjänst

Borgholms kommun har numera e-tjänster vad avser bygglov bl a. Gå in på adress nedan, till höger finns  e-tjänster, välj bygglov mm. …