Välkommen till årsmöte den 24 juli

Den 24 juli samlas vi medlemmar till årsmöte vid Sjöstugan kl 18.30. Välkommen till ett möte som utöver vanliga årsmötespunkter även kommer ha externa gäster för att tala om två stora aktuella frågor för vår förening. Försäljning av kommunal mark inom samfälligheten Inom Sjöstugans samfällighetsområde finns samtliga medlemmars fastigheter. Det …

Information om fiberutbyggnaden

Vår fiberutbyggnad har som de flesta noterat dragit ut på tiden. Vi förstår att alla vill ha in sin fiber till semesterperioden …

Parkslide växter i Sjöstugeområdet

Växter av Parkslide (Fallopia japonica)  har uppkommit på vissa allmänna ytor i Sjöstugeområdet i Borgholm. Parkslide är en växt som kommer ifrån Asien och …

Grävning för fiber i Sjöstugeområdet

Tidplanen för grävning och installation av fiber till Sjöstugans samfällighetsförening är presenterad av entreprenören. Som det ser ut kommer grävning att inledas …