Försäljning av kommunal mark inom gemensamhetsanläggningen

Försäljning av mark till intresserade fastighetsägare Närmare 60-talet fastighetsägare inom Sjöstugans samfällighetsförening har tidigare i år till Borgholms kommun lämnat in en intresseanmälan om att få utöka sina fastigheter inom den gemensamhetsanläggning som omfattar samtliga befintliga tomter och kommunal mark. Kommunen har i slutet av september haft möte med styrelsen rörande …

Information om fiberutbyggnaden

Under hösten har RGG fortsatt dialogen med IP Only för att få till stånd den sista grävningen på 350 m från Sjöstugeområdet …

Information från årsmötet den 24 juli

Traditionellt årsmöte i vår förening har hållits vid Sjöstugan. Här följer en sammanfattning av några av punkterna på mötet. Fullständigt protokoll kommer …

Välkommen till årsmöte den 24 juli

Den 24 juli samlas vi medlemmar till årsmöte vid Sjöstugan kl 18.30. Välkommen till ett möte som utöver vanliga årsmötespunkter även kommer …

Information om fiberutbyggnaden

Vår fiberutbyggnad har som de flesta noterat dragit ut på tiden. Vi förstår att alla vill ha in sin fiber till semesterperioden …

Parkslide växter i Sjöstugeområdet

Växter av Parkslide (Fallopia japonica)  har uppkommit på vissa allmänna ytor i Sjöstugeområdet i Borgholm. Parkslide är en växt som kommer ifrån Asien och …