Information om fiberutbyggnaden

Vår fiberutbyggnad har som de flesta noterat dragit ut på tiden. Vi förstår att alla vill ha in sin fiber till semesterperioden som nu närmar sig.

Förseningen beror på att entreprenören inte har haft möjlighet att slutföra arbetet på grund av kapacitetsbrist. Därtill har schakttillstånd från kommunen inte varit klart. Detta tillstånd har nu nyligen beviljats för den sista etappen som ska grävas.

Det som återstår är grävning fram till anslutningspunkten till IP Onlys huvudmatning vid Folktandvården i Borgholm. I samband med denna grävning planerar RGG att ha tekniker på plats för installation i våra fastigheter. 

När fiber är ansluten till IP Onlys nät och i respektive fastighet kan tjänster beställas på IP Onlys webbplats.

Samfällighetsföreningens ordförande Susanne Gålén har regelbunden kontakt med entreprenören och vi driver på för att det ska bli klart så snart som möjligt. Så fort datum meddelas från RGG kommer vi att meddela detta här via hemsidan. 

Kommentera