Grävning för fiber fortlöper bra, delfakturor utskickade från RGG

Sedan ett par veckor pågår grävning för fiber till våra fastigheter i vårt område. RGG är vår entreprenör. De har utfört en stor del av grävningen, både i vägarna och in på tomterna. Ordförande har pratat med en del av stugägarna som tycker att detta sköts bra, kontakterna har varit smidiga och lösningsorienterade. Naturligtvis är det lite uppkört och stökigt på vägarna när detta pågår, men en första ”grov” återställelse görs efterhand och när allt är färdiggrävt görs ytterligare en finjustering. Vi ser samarbetet med RGG som väldigt smidigt och flexibelt, de har varit tillmötesgående i de ändringar som medlemmar velat göra, utan att ta något extra för det

Under veckan har de som har valt att ansluta sig till fiber fått en första delfaktura från RGG för nedlagt arbete för löne- och maskinkostnader samt material och fakturan har 30 dagars betalningsvillkor. När den förfaller ska det mesta vara klart enligt tidplan.

Med anledning av de många frågorna vi har fått gällande delfakturan a 10 000 kr från RGG, är styrelsens rekommendation därför att var och en betalar. Om någon har starka skäl att inte göra det, ber vi den medlemmen kontakta RGG direkt, kontaktuppgifter finns längre ned.

Vecka 9 är planen att allt ska vara klart och däremellan ska även installation inne i husen göras, enligt tidplan ska detta arbete påbörjas vecka 6. RGG kommer att kontakta var och en när detta blir aktuellt, så länge vi i föreningen har rätt kontaktuppgifter till er ska detta förhoppningsvis lösas på ett smidigt sätt.

Utförlig tidplan finns bifogad i tidigare mail och nyheter på vår hemsida,

http://www.sjostuganborgholm.se

Då det varit flera som anmält intresse för fiber efter att anmälningstiden gick ut, skickar vi nu med listan på anmälda och uppmanar er att titta efter så att ni finns med och med rätt uppgifter för adress och telefonnummer.

Sjöstugan – Anmälda fiber. till medlemmarna 180128

Tyvärr gick vår styrelseledamot Bo Lönnqvist bort i höstas. Bosse var den som höll i våra anmälningar, så har ni skickat frågor eller annat de senaste månaderna till hans e-post, har dessa inte kommit fram till styrelsen.

Kontaktuppgifter RGG

Victor Mankelius, 073-595 11 20
E-post: victor.mankelius@rgg.nu

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Sjöstugans Samfällighetsförening

Kommentera