Currently browsing category

Okategoriserade

Förlängd anmälningstid för fiber

Anmälningstiden för att ansluta sig till fiber I Sjöstugan har förlängts till 2016-12-01. Hör av er till Bo Lönnqvist med er anmälan …

Nya dokument på hemsidan

Nu finns årets protokoll och dokument för fiberanmälan på sidan Om Föreningen – Protokoll http://sjostuganborgholm.se/om-foreningen/protokoll/

Bygglov nu möjligt som e-tjänst

Borgholms kommun har numera e-tjänster vad avser bygglov bl a. Gå in på adress nedan, till höger finns  e-tjänster, välj bygglov mm. …

Farthinder Sjöstugevägen

Bertil Sämå har på styrelsens och årsmötets uppdrag skcickat en skrivelse till Borgholms kommun gällande farthinder på Sjöstugevägen sommartid. I bifogad länk …