Currently browsing author

Elisabeth Marcusson

Information om fiberutbyggnaden

Vår fiberutbyggnad har som de flesta noterat dragit ut på tiden. Vi förstår att alla vill ha in sin fiber till semesterperioden …

Grävning för fiber i Sjöstugeområdet

Tidplanen för grävning och installation av fiber till Sjöstugans samfällighetsförening är presenterad av entreprenören. Som det ser ut kommer grävning att inledas …