Årsavgift 2018, kallelse till årsmöte och information

Dags att betala årsavgiften!

Nu gå vi snart mot vår och sommar och det är dags att betala årsavgiften till samfällighetsföreningen.
Årsavgiften är oförändrad, 500 kr, och ska betalas till plusgirokonto 12 19 85-6.
Betala senast den 15 maj och ange stugadress och stugnummer vid betalning. Vid påminnelse och betalning efter 15 maj tillkommer 100 kr i förseningsavgift.

Har du sålt din stuga och inte meddelat oss? 

Vi ber dig delge ägaren denna information och meddela kassör Elisabeth Marcusson, elisabeth.marcusson@icloud.com och ordförande Susanne Gålén, susanne.galen@xyleminc.com om ny ägare och kontaktuppgifter.

Har vi rätt kontaktuppgifter i medlemsregistret till dig?

Kontrollera gärna att adresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter är korrekta. Saknar du inloggningsuppgifter och lösen, så kontakta Jens Fridsén, jens.fridsen@gmail.com, så skickar han uppgifter till dig.

Vägentreprenör

Capea är vår vägentreprenör. För de vägar där vi har fast boende sköter kommunen snöröjningen. För de vägar där inga fast boende bor sköter föreningen snöröjningen. Föreningen har beslutat att snöröja om det är mer än 10 cm snö på vägarna, så att alla ska kunna åka till och kunna vara i sina stugor även på vintern. Eftersom det är olika entreprenörer för kommunen och föreningen kan det därför snöröjas på olika tider på vägarna. Men nu ska vi väl förhoppningsvis slippa mer snö!

Våra personer för kontakt med Capea är Gert-Olof Karlsson, gert-olof.karlsson@ltkronoberg.se och Bertil Sämå, bertil.sama@gmail.com. Hör av dig till dem om du har frågor rörande skötsel av vägar och gemensamma grönområden. 

Fiber i stugområdet

All grävning har avslutats av RGG, som har utnyttjat den milda vintern väl! Till slut kom dock vintern även till Öland. Nu återstår installation av boxar i varje fastighet samt ansluta nätet till den nätägare som nätet kommer att säljas till för att var och en av oss ska kunna teckna avtal med operatör för tillgång till Internet och andra tjänster. Vi har pratat med RGG och har framfört krav på att i god tid avisera när de kan installera i fastigheterna, då många har långt till sina stugor och behöver planera med nycklar eller att någon annan släpper in teknikerna i fastigheten. När det är klart för installation kommer det att meddelas via e-post och på webbplatsen. Sedan ska ytterligare en återställning av mark göras senare i vår.

Intresserad av styrelsearbete?

Vår styrelseledamot Bo Lönnqvist avled i höstas och vi behöver fler som engagerar sig som ordinarie eller ersättare i styrelsen. Vi har ett par möten per år med telefonmöten kvällstid under vintern. Är du intresserad av att vara med, kontakta ordförande Susanne Gålén, susanne.galen@xyleminc.com.

Så en liten påminnelse om våra regler! 

Inför kommande sommar vill vi påminna om de regler som gäller inom vår samfällighet och uppmanar alla att tänka på följande:

  • Hänger någon växtlighet utanför tomten och skymmer sikten eller stör dina grannar?
  • Vändplatser och vägar skall hållas fria från fordon och området mellan tomt och vägbana ska hållas fri från hinder så att service- och utryckningsfordon kan komma fram. Säkerhet för oss alla!
  • Det är inte tillåtet att göra personliga p-platser på gemensam mark.
  • Trädgårdsavfall får inte kastas i naturen. Ris kan under april månad lämnas vid majbrasan vid Slottsruinen. Allt trädgårdsavfall ska annars lämnas till Kalleguta återvinningscentral.
  • Medlemmarna får gärna använda föreningens anslagstavlor för egna annonser!

Årsstämma i juli 2018

Slutligen uppskattar vi alla möjliga kommentarer, synpunkter och förslag till förbättringar, så hör gärna av er till styrelsen via e-post, telefon eller besök!

Styrelsen kallar härmed till årsstämma tisdagen den 24 juli kl 18:30 vid Sjöstugan. Lämna gärna in motioner i god tid, men det går naturligtvis bra att lämna förslag även under årsmötet. Möjligheten till bra beslut ökar dock om vi får lite betänketid att förbereda ditt förslag!

Vänliga hälsningar och väl mött i vår och sommar!

Styrelsen för Sjöstugans Samfällighetsförening

Susanne Gålén, Bertil Sämå, Gert-Olof Karlsson, Jens Fridsén, Helen Johansson,
Carina Halldén och Elisabeth Marcusson

Kommentera