Ny information om utbyggnaden och vår anslutning till IP Onlys fibernät

Under veckan har ytterligare information nått oss som i hög grad påverkar sista etappen av fiberutbyggnaden i vårt område. 

Avtal om försäljning av fibernätet är tecknat mellan RGG och IP Only. Avtalet innebär att IP Only kommer att vara den framtida fibernätägaren och vi som blir anslutna till nätet därmed kan välja bredbandstjänster som IP Only erbjuder sina kunder. 

IP Only har efter avtalstecknandet till följd av interna kvalitetsproblem och försenade leveranser stoppat alla leveranser av fiber till kunder på Öland. Att detta var på gång hade RGG ingen kännedom om när de tecknade avtal med IP Only om försäljning av nätet till dem. Men det har lett till att projekt som vår driftsättning har blivit uppskjuten. 

RGG för dialog med IP Only om detta är att betrakta som ett avtalsbrott och har krävt att IP Only erbjuder en annan lösning. IP Only har därför tecknat avtal med en tredje leverantör, Skanova, om anslutning till deras fibernät i en annan kopplingspunkt tillhörande Skanova. Besked väntas från Skanova om var i området RGG i så fall kan ansluta Sjöstugans fibernät. 

RGG avvaktar medvetet med installation av mediaomvandlare i våra fastigheter, för de vill kunna säkerställa att varje fastighetsägare får fungerande fiber när de har installerat. Detta kan endast kontrolleras om mediaomvandlaren och fibern är anslutna till ett annat fungerande nät. 

Målsättningen från RGG är att få klartecken från Skanova så snart som möjligt och att allt kan göras klart med både anslutning till Skanovas fibernät och installation i våra fastigheter runt midsommar.

RGG hälsar avslutningsvis att de gör allt för att detta ska gå så fort och smidigt som möjligt för alla parter. De vill själva avsluta affären och att kunderna i Sjöstugans samfällighet ska bli nöjda. 

Styrelsen

Kommentera